Малко история

  • Започнахме през 1992 г. с издаването на списание "Отворено образование"
  • В продължение на няколко години с помощта на институт "Отворено общество" - Ню Йорк и на фондация "Отворено общество" – София разработихме български варианти и осъществихме в национален план програми като "Здравно образование", "Дебати", "Стъпка по стъпка", "С.О.С. Приятели", “Кариерно развитие”, “Междукултурно образование”.
  • Работим съвместно с катедрата на ЮНЕСКО по права на човека и култура на мира към Бургаски свободен университет.
  • Изградихме мрежа от младежки образователни центрове, чрез която сме обучили над 15000 учители от цялата страна в областта на гражданското образование, новите образователни технологии, прилагането на интерактивни методи, изграждането на социални умения.
  • Създадохме първия в страната център за обучение и развитие на неправителствени организации, помогнал за създаването и обучението на над 300 структури на гражданското общество в цялата страна.
  • Издали сме над 50 заглавия в областта на гражданското образование, новите образователни технологии, използването на интерактивни методи.
  • С подкрепата на Европейската комисия, на Съвета на Европа, ЮНЕСКО, ПРОН развихме национални и международни програми за целия регион в областта на образованието за демократично гражданство, обучението по права на човека, междукултурното сътрудничество, глобалното образование , образование за устойчиво развитие и др.