Център „Отворено образование“

Erasmus+ Programme – Small-Scale Partnership

Проект No.: 2021-2-RO01-KA210-ADU-000049448

Възрастните от селските райони също заслужават личностно развитие

Целта на проекта е да се помогне личностното развитие на 60 възрастни, живеещи в селски райони на Румъния и България, за да водят по-качествен живот, да получат достъп до подходящи възможности за учене, да подобрят ключовите си компетентности и да търсят възможности за получаване напо-висока квалификация. Проектът, чиято продължителност е 18 месеца, подпомагаобмена на опит и добри практики в областта на личностното развитие на възрастните от селските райони. Участието в тази форма на неформално обучение ще им помогне да открият и развият нивото на уменията си, да придобият знания, да подобрят положителните си нагласи и в крайна сметка да променят поведението си, като общуват, съжителстват и работят по-ефективно в рамките на своята среда(в семейството, с приятелите си или други социални кръгове, на работното място, с колегите си и т.н.).
Проектът е отворен за всички възрастни, които имат интерес да се включат, независимо от техния пол, раса, религия, способности, политически възгледи и т.н., стига да имат минимална мотивация и да се ангажират с участие във всички фази на проекта.
Участниците ще преминат през различни форми на обучение за развитие на умения за общуване , на умения за решаване на конфликти, за решаване на проблеми, на умения за работа в екип, умения за работа и живот в междукултурна среда, умения за планиране на собственото развитие – професионално и личностно.
Обучението се провежда в селата Злато поле, Конуш и Воводово – участват 34 възрастни жители.

 

Малко история

  • Започнахме през 1992 г. с издаването на списание "Отворено образование"
  • В продължение на няколко години с помощта на институт "Отворено общество" - Ню Йорк и на фондация "Отворено общество" – София разработихме български варианти и осъществихме в национален план програми като "Здравно образование", "Дебати", "Стъпка по стъпка", "С.О.С. Приятели", “Кариерно развитие”, “Междукултурно образование”.
  • Работим съвместно с катедрата на ЮНЕСКО по права на човека и култура на мира към Бургаски свободен университет.
  • Изградихме мрежа от младежки образователни центрове, чрез която сме обучили над 15000 учители от цялата страна в областта на гражданското образование, новите образователни технологии, прилагането на интерактивни методи, изграждането на социални умения.
  • Създадохме първия в страната център за обучение и развитие на неправителствени организации, помогнал за създаването и обучението на над 300 структури на гражданското общество в цялата страна.
  • Издали сме над 50 заглавия в областта на гражданското образование, новите образователни технологии, използването на интерактивни методи.
  • С подкрепата на Европейската комисия, на Съвета на Европа, ЮНЕСКО, ПРОН развихме национални и международни програми за целия регион в областта на образованието за демократично гражданство, обучението по права на човека, междукултурното сътрудничество, глобалното образование , образование за устойчиво развитие и др.

Мрежа "Отворено образование"

Център "Отворено образование" подпомогна развитието на мрежа от младежки образователни центрове, която се превърна в значима коалиция за образователни промени в страната.

Центровете са самостоятелни неправителствени организации с увеличаващо се влияние в местните общности.

Център "Отворено образование" и мрежата “Отворено образование" провеждат обучение по всички програми на центъра, за разработване на образователни проекти, както и обучение и консултиране на неправителствени организации.

За справки и заявки за обучение обръщайте се пряко към софийския офис или към младежките образователни центрове:

  

БУРГАС, Сдружение „Образование 21 век"

ул, „Гладстон"150,

e-mail: рсо@уаhоо.соm, Антония МЕСЕРДЖИЕВА, 088981065,

 

ПЛЕВЕН, Младежки образователен център

ул."Н.Рилски" 35 ап.13, тел: 064/802 316,

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Дочка ИВАНОВА

 

РУСЕ, Младежки център за отворено образование „Сексагинта"

бл."Лозен планина" вх.В ет.7, тел.082/440 605,

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Никола БЕНИН

 

ХАСКОВО, Сдружение „Надежда”

ул. „Цар Калоян" 2, тел. 038/62 204, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  Красимира ДАМЯНОВА

 

ЯМБОЛ, Център за образователни програми и социални инициативи,

ул. „Стефан Караджа" 31, ет.1, тел. 046/36 547; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Живко ЦИРКОВ