Нашите партньори

 • Ръсел –Сейдж Колидж – Саратога, САЩ
 • Център за гражданско образование – Калифорния, САЩ
 • ЮНЕСКО - Отдел за обучение в права на човека, демокрация, толерантност и култура на мира
 • Дневен ред 21 – Букурещ, Румъния
 • Карфур Еуропео – Реджо Емилия, Италия
 • Университет Форт Хеър, Ийст Лондон, Южна Африка
 • ХИВ Спортс, Лондон, Великобритания
 • Катедра на ЮНЕСКО по права на човека и култура на мира – Бургаски свободен университет
 • Мрежа катедри на ЮНЕСКО по права на човека в Европа
 • СИВИТАС -Россия
 • СИВИТАС – Босна и Херцеговина
 • Фондация “Толерантност” – Варшава, Полша
 • Център за гражданско образование – Варшава, Полша
 • Център на Съвета на Европа "Север - Юг" – Лисабон
 • Център за гражданско образование – Алмати, казахстан
 • СДР Асоушиейтз - Колорадо, САЩ
 • Център за междукултурно образование – Тимишоара
 • Талайт център – Ирландия
 • Център за гражданско образование – Улан Батор, Монголия