Проект Съвет на Европа

„Демократичната култура в действие – демократичните компетенции в дигиталната ера“

   Проектът е един от пилотните проекти на Съвета на Европа и обединява усилията на неправителствени организации от седем страни като целта е  представяне и разпространение на Модела за компетенции за демократична култура,  както и изучаване развитието на демократичните компетенции в дигиталния свят чрез провеждането на серия обучения на учители, педагози и други образователни дейци.