Издания на център “Отворено образование” -  2017 година

Разпространяват се чрез фирма “Послание - 96” ЕООД

  

Заглавие

Цени на дребно

Цени на едро

1

SOS приятели

4.00

2.80

2

Водене на спорове

4.00

2.80

3

Здравно образование

4.00

2.80

4

Здраве и сила – книга за ученика

3.00

2.10

5

Здравни модули – Алкохол и наркотици, Сексуално образование, Превенция на СПИН, Превенция на тютюнопушене, Здравословно хранене – цена на отделен модул 2 лв.

15.00

(5 х 3.00)

10.50

(5 х2.10)

6

Екологично образование

5.00

3.50

7

Началото на пътя – професионално насочване за среден курс – книга за учителя

4.00

2.80

8

Фокус в бъдещето – професионално ориентиране за горен курс – книга за учителя

4.00

2.80

9

Как да решаваме успешно конфликти

7.00

4.90

10.

Програма”Гражданин” – книга на учителя

4.00

2.80

11.

Програма “Гражданин” – тетрадка на ученика

4.00

2.80

12

Румен Вълчев – “За образованието – просто и ясно”

3.00

2.10

13

Образование за демократично гражданство- начален курс

8.00

5.60

14

Образование за демократично гражданство – среден курс

8.00

5.60

15

Образование за демократично гражданство – горен курс –І част

7.00

5.20

16

Образование за демократично гражданство – горен курс – ІІ част

8.00

5.60

17

Водене на работни срещи и съвещания

3.00

2.10

18

Гражданско образование за нестопански

Организации

3.00

2.10

19.

Интерактивни методи и гражданско образование         

8.00

5.60

20.

Оценяване, държавни образователни изисквания и гражданско образование

4.00

2.80

21.

Образование на прехода, образователни промени и гражданско образование

8.00

5.60

22.

Из историята на българската демокрация-христоматия

4.00

2.80

23.

Граждански паспорт на младия българин

6.00

4.80

24.

Тетрадка за ученика по гражданско образование – среден курс

5.00

3.50

25.

За образованието и възпитанието на моето дете

4.00

2.80

26.

Училищното настоятелство – демократична гражданска организация

4.00

2.80

27.  

Интерактивни методи в образованието

6.00

4.20

28.

Практически умения за решаване на конфликти

 

8.00

5.40

29.

Морално образование –Основи на демокрацията – книга

      на учителя  - начален курс

6.00

4.80

30.

Морално образование – Основи на демокрацията - книга

      на ученика – начален курс

6.00

4.80

31.

Морално образование – Основи на демокрацията - книга

      на учителя – среден курс

6.00

4.80

32.

Морално образование – Основи на демокрацията - книга

      на ученика – среден курс

6.00

4.80

33.

Морално образование – Основи на демокрацията - книга

      на учителя – горен курс

6.00

4.80

34.

Морално образование – Основи на демокрацията - книга

      на ученика – горен курс

6.00

4.80

35.

Глобално образование

6.00

4.80

36.

Противодействие на насилието в училище. Книга за учителя

5.00

4.00

При закупуване на повече от 5 бройки или при договаряне с книжарници, цените могат да се договарят, но да не са по-ниски от цените на едро.

Адрес: “ Послание – 96 “ ЕООД

1164   гр. София  ,  ул. Проф.Харалампи Тачев 10-12