Материали

Библиотеките в процеса на изграждане на ключови компетенции

Демокрацията започва от нас

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИКТ В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА

Компетенции за демократична култура

Дигитални компетенции - Mатрицата за самооценка

Заключения на Съвета относно развиване на медийна грамотност и критично мислене чрез образование и обучение

Медийната грамотност като част от публична компетентност за участие в дигитална среда - Добринка Пейчева

Наръчник по Интернет грамотност

Democratic Culture in Action. Democratic Competences in Digital Era. Project Progress Report

Онлайн поведение на децата в България

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2015”

ЮНЕСКО Рамка на ИКТ компетенциите за учители

Уроци – Дигитално гражданство, Горен курс

Уроци – Дигитално гражданство, Среден курс